Envíos dosímetros

A loxística é un proceso fundamental no bo funcionamento do servizo. Os envíos dos dosímetros aos clientes e o seu retorno deben permitir a trazabilidade e seguimento destes. É por iso que centro de dosimetría traballa en estreita colaboración con empresas de distribución a nivel nacional nos seguintes aspectos:

 • Contrato anual con empresas distribuidoras
 • Revisión anual de tarifas
 • Codificación dos envíos
 • Integración de bases de datos que permitan o seguimento (tracking) do envío e identificación do motivo de perda
 • Aboamento ou eliminación do cargo por perda dos dosímetros, se o motivo é alleo ao cliente e se cumpre as especificacións contratadas.

Posibilidade de contratar diferentes modalidades de envíos segundo necesidades do cliente:

 • Correo certificado
 • Mensaxaría por un provedor de centro de dosimetría
 • Mensaxaría cliente
 • Envíos especiais

Os provedores utilizados por centro de dosimetría son:

 • CORREOS E TELÉGRAFOS S. A.
 • Mensaxaría a nivel península ibérica

A embalaxe utilizada para estes envíos é outro factor fundamental para asegurar o bo tratamento dos paquetes durante o transporte. Por iso, centro de dosimetría prové diferentes tipos tanto da embalaxe de ida coma da de volta, que se diferencian segundo a tipoloxía do cliente/envío e todas elas marcadas co símbolo de “Non Irradiar”.