Erradiologia-babesa

Nazioarteko arauak Erakutsi Ezkutatu

90/641/Euratom Zuzentaraua, kontrolatutako guneetan esku-hartzearen ondorioz erradiazio ionizatzaileen eraginpean egoteko arriskua duten kanpoko langileen laneko babesari buruzkoa.

96/29/Euratom Zuzentaraua, erradiazio ionizatzaileek eragindako arriskuen kontra langileen eta biztanleen osasuna babesteari buruzko oinarrizko arauak ezartzen dituena.

97/43 Euratom Zuzentaraua, medikuntzan erradiazio ionizatzaileen ondoriozko arriskuen aurrean osasuna babesteari buruzkoa.

Estatuko arauak Erakutsi Ezkutatu

1132/90 Errege Dekretua, irailaren 14koa, azterketa eta tratamendu medikoak jasaten dituzten pertsonen babes erradiologikorako funtsezko neurriak ezartzen dituena (1990/09/18ko BOEn).

413/1997 Errege Dekretua, martxoaren 21ekoa, kontrolatutako zonaldeetan esku-hartzeagatik erradiazio ionizatzaileen eraginpean egon litezkeen kanpoko langileen laneko babesari buruzkoa (1997/04/16ko BOEn).

1841/1997 Errege Dekretua, abenduaren 5ekoa, Medikuntza Nuklearrean Kalitate Irizpideak ezartzen dituena (1997/12/19ko BOEn).

1566/1998 Errege Dekretua, uztailaren17koa, Erradioterapian Kalitate Irizpideak ezartzen dituena (1998/08/28ko BOEn).

1976/1999 Errege Dekretua, abenduaren 23koa, Erradiodiagnostikoan Kalitate Irizpideak ezartzen dituena (1999/12/29ko BOEn).

783/2001 Errege Dekretua, uztailaren 6koa, Erradiazio Ionizatzaileen aurkako Osasun Babesari buruzko Erregelamendua onartzen duena. 2002ko urtarrilaren 1ean indarrean sartu zen, eta 53/1992 Errege Dekretua indargabetu zuen (2001/07/26ko BOEn).

815/2001 Errege Dekretua, uztailaren 13koa, medikuntzan elementu arriskutsuen eraginpean egon litezkeen pertsonen babes erradiologikorako erradiazio ionizatzaileak erabiltzeko justifikazioari buruzkoa (2001/07/14ko BOEn).

1439/2010  Errege Dekretua, azaroaren 5ekoa, Erradiazio Ionizatzaileen aurkako Osasun Babesari buruzko Erregelamendua aldatzen duena, uztailaren 6ko 783/2001 Errege Dekretuak onartzen duena (2010/11/18ko BOEn).

CSN Jarraibideak Erakutsi Ezkutatu

IS-01: Erradiologia-jarraipena egiteko banako agiria (erradiologia-agiria)

2001eko maiatzaren 31ko Jarraibidea, Segurtasun Nuklearreko Kontseiluarena, IS-01 zenbakiduna, 413/1997 Errege Dekretuan araututa dagoen erradiologia-jarraipena egiteko banako agiriaren edukia (erradiologia-agiria) zehazten duena.

IS-04: Zentral nuklearrak eraitsi eta ixteko kontuan hartu beharreko erradiologia-babesari buruzko agiriak

2003ko otsailaren 5eko Jarraibidea, Segurtasun Nuklearreko Kontseiluarena, IS-04 zenbakiduna, zentral nuklearrak eraisteko eta ixteko kontuan hartu beharreko erradiologia-babesari buruzko agiriak artxibatzea, zaintzea eta transferitzea arautzen dituena.
2003ko otsailaren 28ko BOEn, 51. zenbakidunean, argitaratuta.

IS-05: Nukleidoen salbuespen-balioak

2003ko otsailaren 26ko Jarraibidea, Segurtasun Nuklearreko Kontseiluarena, IS-05 zenbakiduna, 1836/1999 Errege Dekretuko I. eranskineko A eta B tauletan ezarritakoaren arabera, nukleidoen salbuespen-baloreak zehazten dituena.

2003ko apirilaren 10eko BOEn, 86. zenbakidunean, argitaratuta.

IS-08: Instalazio Nuklearretako eta Instalazio Erradioaktiboetako jabeei babes-aholkularitza eska dezatela agintzeko irizpideak

2005eko uztailaren 27ko Jarraibidea, Segurtasun Nuklearreko Kontseiluarena, IS-08 zenbakiduna, Segurtasun Nuklearreko Kontseiluak instalazio nuklearretako eta instalazio erradioaktiboetako jabeei erradiologia-babesari buruzko berariazko aholkularitza eska dezatela agintzeko irizpideei buruzkoa.

2005eko urriaren 5eko BOEn, 238. zenbakidunean, argitaratuta.