Kudeaketa Sistemak

Kalitatea Erakutsi Ezkutatu

ISO 9000 Kalitatea Kudeatzeko Sistemak. Oinarriak eta hiztegia.
ISO 9001 Kalitatea Kudeatzeko Sistemak. Eskakizunak.
ISO 17025 Desadostasunak ebaluatzea. Saiakuntzak eta Kalibraketa Laborategien konpetentzia eta gaitasuna ziurtatzeko eskakizun orokorrak.

Ingurumena Erakutsi Ezkutatu

ISO 14001 Ingurumen Kudeaketarako Sistemak. Erabilerara bideratuta dauden eskakizunak
EMAS III Eco-Management and Audit Scheme, Ingurumen Kudeaketaren eta Ikuskaritzaren arloko Erregelamendua

Segurtasuna Erakutsi Ezkutatu

Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzko15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa.
OHSAS 18001:2007 «Laneko segurtasuna eta osasuna kudeatzeko sistemak». Eskakizunak.