Sistemas de xestión

Calidade Mostrar Ocultar

ISO 9000 Sistemas de xestión de calidade. Fundamentos e vocabulario
ISO 9001 Sistemas de xestión de calidade. Requisitos
ISO 17025 Avaliación da non conformidade. Requisitos xerais para a competencia dos laboratorios de ensaio e calibración

Medio Ambiente Mostrar Ocultar

ISO 14001 Sistemas de xestión ambiental. Requisitos con orientación para o seu uso.
EMAS III Eco-Management and Audit Scheme, ou Regulamento Comunitario de Ecoxestión e Ecoauditoría

Seguridade Mostrar Ocultar

Lei orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, (LOPD).
OHSAS 18001:2007 Sistemas de xestión da seguridade e saúde no traballo. Requisitos.