CSN Jarraibideak

IS-01: Erradiologia-jarraipena egiteko banako agiria (erradiologia-agiria)

2001eko maiatzaren 31ko Jarraibidea, Segurtasun Nuklearreko Kontseiluarena, IS-01 zenbakiduna, 413/1997 Errege Dekretuan araututa dagoen erradiologia-jarraipena egiteko banako agiriaren edukia (erradiologia-agiria) zehazten duena.

IS-04: Zentral nuklearrak eraitsi eta ixteko kontuan hartu beharreko erradiologia-babesari buruzko agiriak

2003ko otsailaren 5eko Jarraibidea, Segurtasun Nuklearreko Kontseiluarena, IS-04 zenbakiduna, zentral nuklearrak eraisteko eta ixteko kontuan hartu beharreko erradiologia-babesari buruzko agiriak artxibatzea, zaintzea eta transferitzea arautzen dituena.
2003ko otsailaren 28ko BOEn, 51. zenbakidunean, argitaratuta.

IS-05: Nukleidoen salbuespen-balioak

2003ko otsailaren 26ko Jarraibidea, Segurtasun Nuklearreko Kontseiluarena, IS-05 zenbakiduna, 1836/1999 Errege Dekretuko I. eranskineko A eta B tauletan ezarritakoaren arabera, nukleidoen salbuespen-baloreak zehazten dituena.

2003ko apirilaren 10eko BOEn, 86. zenbakidunean, argitaratuta.

IS-08: Instalazio Nuklearretako eta Instalazio Erradioaktiboetako jabeei babes-aholkularitza eska dezatela agintzeko irizpideak

2005eko uztailaren 27ko Jarraibidea, Segurtasun Nuklearreko Kontseiluarena, IS-08 zenbakiduna, Segurtasun Nuklearreko Kontseiluak instalazio nuklearretako eta instalazio erradioaktiboetako jabeei erradiologia-babesari buruzko berariazko aholkularitza eska dezatela agintzeko irizpideei buruzkoa.

2005eko urriaren 5eko BOEn, 238. zenbakidunean, argitaratuta.