Nazioarteko arauak

90/641/Euratom Zuzentaraua, kontrolatutako guneetan esku-hartzearen ondorioz erradiazio ionizatzaileen eraginpean egoteko arriskua duten kanpoko langileen laneko babesari buruzkoa.

96/29/Euratom Zuzentaraua, erradiazio ionizatzaileek eragindako arriskuen kontra langileen eta biztanleen osasuna babesteari buruzko oinarrizko arauak ezartzen dituena.

97/43 Euratom Zuzentaraua, medikuntzan erradiazio ionizatzaileen ondoriozko arriskuen aurrean osasuna babesteari buruzkoa.