Normativa Internacional

Directiva 90/641/Euratom relativa á protección operacional dos traballadores exteriores con risco de exposición a radiacións ionizantes por intervención en zona controlada.

Directiva 96/29/Euratom pola que se establecen as normas básicas relativas á protección sanitaria dos traballadores e da poboación contra os riscos que resultan das radiacións ionizantes.

Directiva 97/43 Euratom relativa á protección da saúde fronte aos riscos derivados das radiacións ionizantes en exposicións médicas.