Segurtasuna

Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzko15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa.
OHSAS 18001:2007 «Laneko segurtasuna eta osasuna kudeatzeko sistemak». Eskakizunak.