Seguridade

Lei orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, (LOPD).
OHSAS 18001:2007 Sistemas de xestión da seguridade e saúde no traballo. Requisitos.