Servizo Dosimetría Persoal

O Servizo de Dosimetría Persoal (SDP) é un servizo tipificado para a protección sanitaria contra asradiacións ionizantes, que só poden prestar as institucións expresamente autorizadas polo CSN (Consello de Seguridade Nuclear).

A contratación do SDP inclúe como prestacións básicas: a asignación, distribución e análise dos dosímetros; a elaboración e envío do informe mensual e unha ficha anual individualizada; a comunicación mensual  das doses ao CSN. Adicionalmente, segundo as necesidades do cliente,ofrécense prestacións adicionais tales como informes de dosímetros non recibidos, xestión de perdas de información dosimétrica, etc.