Servei Dosimetria Personal

El Servei de Dosimetria Personal (SDP) és un servei tipificat per a la protecció sanitària contra les radiacions ionitzants, que només poden prestar les institucions expressament autoritzades pel CSN (Consell de Seguretat Nuclear).

La contractació de l’SDP inclou com a prestacions bàsiques: l’assignació, la distribució i l’anàlisi dels dosímetres; l’elaboració i la tramesa de l’informe mensual i una fitxa anual individualitzada, i la comunicació mensual de les dosis al CSN. Addicionalment, segons les necessitats del client s’ofereixen prestacions addicionals com ara informes de dosímetres no rebuts, gestió de pèrdues d’informació dosimètrica, etc.