Medio Ambiente

ISO 14001 Sistemas de xestión ambiental. Requisitos con orientación para o seu uso.
EMAS III Eco-Management and Audit Scheme, ou Regulamento Comunitario de Ecoxestión e Ecoauditoría