Medi ambient

ISO 14001 Sistemes de gestió ambiental. Requisits amb orientació per al seu ús.
EMAS III Eco-Management and Audit Scheme, o Reglament comunitari d’ecogestió i ecoauditoria