LA DIGITALITZACIÓ DEL SERVEI

Des dels seus inicis, centre de dosimetria, s.l. (cd) ha apostat per la innovació tecnològica en el Servei de Dosimetria Personal, invertint en tecnologies de la informació amb la finalitat d’oferir una gestió del servei més innovadora. Tecnologia basada en eines telemàtiques que permetin tractar les dades relatives al servei de forma més eficaç/eficient, segura i sostenible, respectant el medi ambient i complint amb la legislació relativa a la protecció de dades.

En aquests últims 5 anys cd ha desenvolupat de manera contínua la digitalització dels processos del SDP, centrant-se en la millora de la comunicació de la documentació relativa al servei: Informes dosimètrics (mensuals d’instal·lació i anuals d’usuari), factures i una altra documentació de processos específics.

Durant els 2 últims anys s’han realitzat de manera contínua i escalonades campanyes de comunicació als clients per a fomentar la digitalització del SDP, mostrant el nostre compromís i objectius tant des del punt de vista de seguretat, com del medi ambient, amb un resultat de gran acceptació per part seva.

Amb aquesta digitalització del SDP, s’ha optimitzat l’impacte ambiental reduint les impressions de documents en un ordre del 90% aconseguint la minimització dels següents aspectes ambientals:

  • Reducció del consum de paper (format fulles) així com de la generació de residu tòner, derivat de l’eliminació de més de 12.000 informes mensuals, 42.000 informes individuals anuals, i 8.000 factures anuals
  • Reducció del consum de paper (format sobres) i de les emissions relacionades amb el transport, produït per l’eliminació de més de 8.000 cartes postals enviades mensualment.

Això implica la reducció de més d’1 tona de consum de paper que suposa un estalvi de 15.000 l d’aigua, 400 kg de petroli i 14 arbres.