Qualitat, Medi ambient i Seguretat

http://www.iso.org/iso/home.html International Organization for Standardization

http://www.aenor.es/aenor/inicio/home/home.asp Associació Espanyola de Normalització i Certificació

http://www.enac.es/ Entitat Nacional d’Acreditació

http://www.aec.es/web/guest Associació Espanyola per a la Qualitat

http://www.ecoembes.com/es/Paginas/portada.aspx ECOEMBES

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php  Agència Espanyola de Protecció de Dades